# M C C A J S O F C T M D Total Ave
5 John Down 2.13 13.45 2.69 7.58 + 10.00 5.04 12.77 11.67 11.67 13.12 18.97 109.09 9.92
6 Steve Cane 1.03 5.32 11.27 7.95 10.00 + 3.32 14.68 2.13 18.83 14.09 19.50 108.12 9.83
7 Orton Bridge Club 0.05 1.79 5.32 2.50 14.96 16.68 + 8.73 17.31 12.05 13.45 14.68 107.52 9.77
8 Fort Stamford 0.00 1.96 13.45 12.42 7.23 5.32 11.27 + 14.68 6.22 4.25 15.50 92.30 8.39
9 Christine Archbell 2.89 1.03 5.32 6.88 8.33 17.87 2.69 5.32 + 15.50 9.56 12.05 87.44 7.95
10 Twiggy 15 2.31 0.00 11.67 5.32 8.33 1.17 7.95 13.78 4.50 + 18.21 10.00 83.24 7.57
11 Melanie Boynton 2.69 0.05 3.10 1.03 6.88 5.91 6.55 15.75 10.44 1.79 + 14.39 68.58 6.23
12 Doug Brown 2.31 6.22 1.63 14.96 1.03 0.50 5.32 4.50 7.95 10.00 5.61 + 60.03 5.46


Date Home VPs Away IMPs
2020-05-16 Melanie Boynton 3.116.9 Christopher Nikolaj 4 – 26
2020-05-15 Orton Bridge Club 0.0519.95 Maria Vietri-Nelson 5 – 47
2020-05-15 Fort Stamford 6.2213.78 Twiggy 15 19 – 29
2020-05-15 Doug Brown 0.519.5 Steve Cane 7 – 45
2020-05-15 Andrew Kingsnorth 12.427.58 John Down 18 – 12
2020-05-15 Christine Archbell 1.0318.97 Chris Duckworth 10 – 44
2020-05-13 John Down 11.678.33 Christine Archbell 22 – 18
2020-05-13 Chris Duckworth 18.041.96 Fort Stamford 39 – 11
2020-05-13 Melanie Boynton 6.5513.45 Orton Bridge Club 2 – 11
2020-05-13 Doug Brown 1.6318.37 Christopher Nikolaj 0 – 30
2020-05-13 Maria Vietri-Nelson 15.754.25 Andrew Kingsnorth 36 – 19
2020-05-13 Steve Cane 18.831.17 Twiggy 15 33 – 0
2020-05-12 Twiggy 15 5.3214.68 Andrew Kingsnorth 12 – 25
2020-05-11 John Down 2.6917.31 Christopher Nikolaj 17 – 41
2020-05-11 Doug Brown 6.2213.78 Chris Duckworth 10 – 20
2020-05-11 Twiggy 15 18.211.79 Melanie Boynton 33 – 4
2020-05-11 Orton Bridge Club 8.7311.27 Fort Stamford 8 – 11
2020-05-11 Christine Archbell 6.8813.12 Andrew Kingsnorth 8 – 16
2020-05-11 Maria Vietri-Nelson 18.971.03 Steve Cane 34 – 0
2020-05-10 Andrew Kingsnorth 7.5812.42 Fort Stamford 7 – 13
2020-05-10 Christopher Nikolaj 5.9114.09 Maria Vietri-Nelson 1 – 12
2020-05-10 Orton Bridge Club 16.683.32 Steve Cane 34 – 13
2020-05-10 John Down 18.971.03 Doug Brown 39 – 5
2020-05-10 Twiggy 15 020 Chris Duckworth 0 – 45
2020-05-10 Christine Archbell 9.5610.44 Melanie Boynton 18 – 19
2020-05-08 John Down 2.1317.87 Maria Vietri-Nelson 1 – 28
2020-05-08 Christine Archbell 12.057.95 Doug Brown 22 – 17
2020-05-08 Steve Cane 14.095.91 Melanie Boynton 20 – 9
2020-05-08 Fort Stamford 13.456.55 Christopher Nikolaj 17 – 8
2020-05-08 Orton Bridge Club 1.7918.21 Chris Duckworth 5 – 34
2020-05-06 Steve Cane 11.278.73 Christopher Nikolaj 18 – 15
2020-05-06 Orton Bridge Club 14.965.04 John Down 30 – 16
2020-05-06 Fort Stamford 15.54.5 Doug Brown 27 – 11
2020-05-06 Andrew Kingsnorth 0.6319.37 Chris Duckworth 1 – 38
2020-05-06 Christine Archbell 15.54.5 Twiggy 15 28 – 12
2020-05-06 Maria Vietri-Nelson 17.312.69 Melanie Boynton 25 – 1
2020-05-04 Steve Cane 5.3214.68 Chris Duckworth 8 – 21
2020-05-04 Fort Stamford 7.2312.77 John Down 28 – 35
2020-05-04 Doug Brown 5.6114.39 Melanie Boynton 12 – 24
2020-05-04 Twiggy 15 11.678.33 Christopher Nikolaj 16 – 12
2020-05-04 Christine Archbell 2.8917.11 Maria Vietri-Nelson 6 – 29
2020-05-04 Andrew Kingsnorth 17.52.5 Orton Bridge Club 26 – 1
2020-05-03 Steve Cane 1010 John Down 20 – 20
2020-05-03 Maria Vietri-Nelson 200 Fort Stamford 52 – 0
2020-05-03 Twiggy 15 1010 Doug Brown 10 – 10
2020-05-03 Andrew Kingsnorth 18.971.03 Melanie Boynton 42 – 8
2020-05-03 Chris Duckworth 13.456.55 Christopher Nikolaj 31 – 22
2020-05-03 Orton Bridge Club 17.312.69 Christine Archbell 31 – 7
2020-05-02 Christine Archbell 17.872.13 Steve Cane 46 – 19
2020-05-01 Andrew Kingsnorth 12.057.95 Steve Cane 9 – 4
2020-05-01 Maria Vietri-Nelson 17.692.31 Doug Brown 31 – 5
2020-05-01 Chris Duckworth 19.950.05 Melanie Boynton 44 – 2
2020-05-01 John Down 11.678.33 Twiggy 15 9 – 5
2020-05-01 Orton Bridge Club 5.3214.68 Christopher Nikolaj 9 – 22
2020-05-01 Christine Archbell 5.3214.68 Fort Stamford 15 – 28
2020-04-29 Melanie Boynton 15.754.25 Fort Stamford 28 – 11
2020-04-29 Orton Bridge Club 14.685.32 Doug Brown 18 – 5
2020-04-29 Twiggy 15 2.3117.69 Maria Vietri-Nelson 5 – 31
2020-04-29 Andrew Kingsnorth 8.7311.27 Christopher Nikolaj 24 – 27
2020-04-29 Chris Duckworth 6.5513.45 John Down 16 – 25
2020-04-27 John Down 13.126.88 Melanie Boynton 14 – 6
2020-04-27 Maria Vietri-Nelson 146 Chris Duckworth
2020-04-27 Fort Stamford 5.3214.68 Steve Cane 8 – 21
2020-04-27 Orton Bridge Club 12.057.95 Twiggy 15 21 – 16
2020-04-27 Christine Archbell 5.3214.68 Christopher Nikolaj 1 – 14
2020-04-27 Andrew Kingsnorth 5.0414.96 Doug Brown 14 – 28